AVALON

avalon, groen met verstand!


Avalon Groenbeheer geeft advies, voorlichting en praktische uitvoering aan het herstel en onderhoud van een duurzaam cultuurlandschap inclusief het natuur- en faunabeheer binnen het uitvoeringskader voor overlast veroorzakende dier- en plantensoorten.

Ook verzorgen wij publicaties ter ondersteuning aan de doelstellingen van natuur beherende instanties, terreineigenaren, grondgebruikers en gebruikers van de groene buitenruimte om ons heen. Wij voeren hiervoor fotografische opdrachten uit in relatie tot buitensport activiteiten, natuurbeleving en groenbeheer met het doel kennis en inzicht over te dragen om het natuurbewustzijn en milieubehoud te stimuleren.