AVALON

avalon, groen met verstand!

Praktisch natuurbeheer

Landschapsonderhoud in een dichtbevolkt land als Nederland is complex. De doelen van de beheerders zijn meestal ambitieus. Wat voor soort groene ruimte willen zij ontwikkelen en welke maatregelen passen daarbij? Moeilijke beslissingen over uiteenlopende zaken als cultuurhistorie, biodiversiteit, duurzame productie, recreatief gebruik en belevingswaarde.

Avalon-Groenbeheer zet zich in voor de landschapskwaliteit van Nederland. Om verarming van de natuur tegen te gaan streven wij naar een gevarieerd landschap voor de mensen die daar werken en wonen dat naast landschapsschoon ook ruimte laat aan openluchtrecreatie en toerisme. Wij voeren werkzaamheden voor u uit die passen in het herstel van een duurzaam cultuurlandschap zoals boomonderhoud, het beplanten van randen van agrarische percelen met heggen, het aanleggen van kenmerkende landschapselementen zoals akkerranden, houtwallen en bloemrijke slootkanten.