AVALON

avalon, groen met verstand!

Publicaties

In ons druk bevolkte land is de recreatieve functie een van de belangrijkste doelstellingen van onze natuurgebieden geworden. Nederlanders worden steeds mondiger en hebben vaak een mening over het beheer van de groene omgeving. Van natuurbeheerders en verenigingen met leden die gebruik maken van de buitenruimte (zoals wandelaars, sportvissers, jagers, natuurfotografen) wordt verwacht dat zij om kunnen gaan met deze sterk uiteenlopende wensen van de samenleving. Dat stelt hoge eisen aan communicatie en creativiteit. Daarom is het belangrijk om een juist besef te hebben van de verhoudingen en doelstellingen van de betrokken organisaties, verantwoordelijken en belanghebbenden.

Avalon-Groenbeheer verzorgt ter ondersteuning van de doelstellingen promotie, voorlichting, behoud en beheer van natuur beherende instanties, terreineigenaren, grondgebruikers en gebruikersorganisaties publicaties en de uitvoering van fotografische opdrachten. Onze missie is om mensen oog te laten krijgen voor natuur door het overdragen van kennis en inzicht en het stimuleren van natuurbewustzijn, natuurbehoud en milieubeheer.

Publicaties en fotografische afbeeldingen van Avalon Groenbeheer worden regelmatig geplaatst in boeken, tijdschriften, brochures, kalenders en zijn op diverse exposities ten toon gesteld.