AVALON

avalon, groen met verstand!

Toelichting op het beeldmateriaal van Avalon-Groen

Om aansprekende foto’s te kunnen maken zijn goed materiaal, theoretische- en praktische kennis van fotografie noodzakelijk. Maar daarmee ben je er nog lang niet. Omdat Avalon-Groen zich ook op het gebied van natuurbeheer inzet zijn zij in staat om zich in hoge mate in te leven in de situatie die zij willen gaan vastleggen. Het is pas mogelijk om echt tot de verbeelding sprekende foto’s te maken als men leert denken zoals het dier dat men wil gaan fotograferen. Dat betekent in de praktijk dat opnamen van in het wild levende dieren vrijwel nooit zomaar” even toevallig” gemaakt worden.

Iets soortgelijks geldt voor landschappen en recreatieve buitensporten. Vrijwel altijd is het licht op het betreffende moment niet juist of ontbreekt het juiste materiaal. Je kunt immers in de praktijk niet met ruim 18 kilo aan camera’s, telelenzen en statief door de natuur sjouwen om vervolgens ergens in de struiken te gaan zitten in de hoop dat zich een kans voordoet. Daarom hebben bekwame buitenruimte fotografen een aantal projecten onderhanden, die als de lichtval toevallig eens wel goed is direct met het juiste materiaal en kennis kunnen worden vastgelegd.

Op deze internet site zijn een aantal voorbeelden van eerder gepubliceerd beeldmateriaal geplaatst. Voor veel van de foto’s van wilde dieren en vogels zijn vele uren van geduld en een zorgvuldig vooraf geplaatste schuiltent of –hut nodig geweest. De meeste dieren zijn erg schuw en hebben zeer goed ontwikkelde zintuigen. Dit geeft hen de mogelijkheid om een mens al vanaf grote afstand te ontdekken en er vervolgens ver uit de buurt te blijven. Achter dieren aanjagen heeft daarom geen enkele zin. Het zal ze alleen maar verstoren en nog schuwer maken. Alleen indien een diepgaande kennis van het betreffende dier en/of situatie aanwezig is, en hier vervolgens op anticiperend, kunnen met regelmaat aansprekende opnamen worden gemaakt.